آیا گربه ها صاحبان خویش را دوست دارند؟

آیا گربه ها صاحبان خویش را دوست دارند

آیا گربه ها صاحبان خویش را دوست دارند؟ بله، بیشتر از آنچه که تصورش را می کنید.

نوشته: کندال کرلیOctober 21, 2019

ترجمه: دکتر محمودرضا اعتضادی

گربه ها معمولا موجودات مستقلی هستند، اما باز هم به نوبه خود نیاز به توجه و مراقبت دارند. بیشتر افراد فکر می کنند که گربه ها اصولاً نسبت به صاحبان خویش بی تفاوت بوده و زندگی مستقلی دارند. اما تحقیقات اخیر نشان داده است که این طرز تلقی همیشه صحیح نیست.

محققان دانشگاه ایالت ارگان (Oregon) اخیرا مقاله ای را در مجله “بیولوژی امروز” منتشر کردند که به بررسی ارتباط میان گربه ها و انسان ها پرداخته است.

آنها به این نتیجه رسیدند که گربه ها ظرفیت این را دارند که همچون کودکان و سگ ها نسبت به مراقبان خویش حس وابستگی داشته باشند. در حقیقت ۶۵ درصد بچه گربه­ ها و گربه­ های بالغ نسبت به صاحبان خویش حس دلبستگی نشان دادند.

چگونگی بررسی ارتباط عاطفی گربه ها

محققان در این تحقیق برروی گربه ها به همراه صاحبان آنها آزمایشی به نام آزمون پایگاه امن (Secure Base Test) انجام دادند. این آزمایش حضور در یک وضعیت نامعمول است که محققان بوسیله آن میزان دلبستگی در پستانداران و سگ ها را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهند.

بدین منظور، گربه های آزمون در یک اتاق ناآشنا به مدت ۲ دقیقه همراه با صاحبان خود قرار گرفتند، سپس به مدت ۲ دقیقه گربه ها در آن اتاق تنها ماندند و دوباره ۲ دقیقه همراه با صاحبان خویش در اتاق قرار داده شدند.

سپس کارشناسان رفتار گربه­ ها را در هر سناریو، خصوصا در طول دوره همراهی مجدد با صاحبان خود را مورد بررسی قرارداده و آنها را به گروه های مختلف دلبستگی تقسیم بندی نمودند.

دلبستگی امن و دلبستگی ناامن

دلبستگی امن:

گربه ها با حس کنجکاوی به کشف اتاق می پرداختند و بعد از حضور صاحب خود به او توجه داشتند و در صورت توجه متقابل صاحبان، دوباره به بررسی اتاق می پرداختند.

دلبستگی نا­­­­­­­­­­­­­­­‌امن:

که خود به سه گروه زیر  تقسیم بندی می شود.

  • وابستگی افراطی: گربه هایی که­ با دیدن صاحبان خود، به آنها نزدیک شده و به آنها می چسبیدند.
  • رفتار اجتنابی: گربه ها صاحب خویش را نادیده گرفته و در یک گوشه سرگرم جستجو بود.
  • نامنظم: گربه ها کمی به صاحبین خویش چسبیده و سپس از آنها دور می شوند.

نتایج تحقیق

طبق نتایج این تحقیق، با بازگشت صاحبان پس از یک مدت خیلی کوتاه، گربه های با حس “دلبستگی امن” استرس کمی نشان داده و نوعی توازن میان کنجکاوی و تماس بدنی با صاحبین خویش ایجاد کردند، در حالی که گربه های با حس دلبستگی ناامن دچار تنش و استرس شده و رفتارهایی چون وابستگی افراطی، رفتار دوری گزینی یا تضاد اجتناب/نزدیکی (دلبستگی نامنظم) از خود نشان می دهند.

این تحقیق بر روی گروهی از بچه گربه ها در بازه سنی ۳ تا ۸ ماه و گربه های بالغ صورت گرفت که نتایج آن نشان داد که ۶۵ درصد بچه گربه­ ها و گربه­ های بالغ نسبت به صاحبان خویش حس دلبستگی نشان دادند.

داده های تحقیق کنونی نشان داد که گربه ها ظرفیت مشابهی برای شکل گیری دلبستگی امن و ناامن نسبت به صاحبین خویش دارند، به صورتی که همین رفتار در کودکان انسان ۶۵ درصد امن و ۳۵ درصد ناامن و در سگ ها ۵۸ درصد امن و ۴۲ درصد ناامن بروز نمود که اکثریت این گروه دلبستگی امنی نسبت به صاحبان خویش داشتند. همچنین درصد دلبستگی در گربه ها نسبتا ثابت بوده و در دوران بزرگسالی نیز وجود دارد.

بنابراین با توجه به نتایج آزمایش، اجازه ندهید ماهیت و رفتار مستقل گربه تان شما را به اشتباه بیاندازد، گربه شما بیشتر از آنچه فکر می کنید به شما حس دلبستگی دارد.

منبع: PetMD

2 دیدگاه برای “آیا گربه ها صاحبان خویش را دوست دارند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *