غذای گربه بالغ داخل خانه، دفع کننده گلوله مویی، سالمون، ۱۵ کیلوگرمی، رفلکس پلاس

4,115,000 تومان

غذای گربه بالغ داخل خانه، دفع کننده گلوله مویی، سالمون، 15 کیلوگرمی، رفلکس پلاس

Reflex plus, cat food, adult, Hairball & indoor, salmon, 15kg

فقط 2 عدد در انبار موجود است